Home

Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
สพป.กทม. no gift
สพป.กทม. no gift
5
5
6
6

รายการ พุธเช้าข่าว โรงเรียน / พุธเช้าข่าว สพฐ

ลิ้งค์รับชมรายการย้อนหลัง….คลิก!!!!

ข่าวทั่วไป /ประกาศผล/รางวัล

ข่าวทั่วไป

ประกาศผล/รางวัล

ITA Online 2023

แบบวัดการรับรู้ EITบริการออนไลน์ (e-Services)

ข้อมูลสารสนเทศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ สพป.กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด….

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน สพป.กทม.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน สพป.กทม.

ข่าวประจำวัน สพป.กทม.


เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ช่องทางร้องเรียน/Q&A


เพจ Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

  • 50243ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 101249ผู้เข้าอ่านทั้งหมด:
  • 363ผู้เข้าอ่านวันนี้:
  • 153ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 8948ผู้เข้าชมต่อเดือน:
  • 1Online ขณะนี้:

สำหรับผู้ดูแลระบบ

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร