การสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 05 กรุงเทพฯ สนามสอบ โรงเรียนราชวินิต (ประถม)

ตั้งอยู่ 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียน https://goo.gl/maps/snPCnYRVnZgENXdZ7

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. (รายงานตัว 07.30 – 08.30 น.)
เขตที่ร่วมสอบ สพป.กทม. / สพป.สมุทรปราการ1 / สพป.สมุทรปราการ2 อยู่ใน

รายละเอียดสนามสอบ สอบที่โรงเรียนราชวินิต (ประถม)
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา จำนวน 13 ห้องสอบ (ห้องสอบที่ 1 – 13) จำนวน 428 คน
จำนวน 127 โรงเรียนร่วมสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา จำนวน 7 ห้องสอบ (ห้องสอบที่ 14 – 20) จำนวน 227 คน
จำนวน 51 โรงเรียนร่วมสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จำนวน 20 ห้องสอบ (ห้องสอบที่ 21 – 40) จำนวน 668 คน
จำนวน 115 โรงเรียนร่วมสอบ

รวมทั้งสิ้น 1323 คน และมีนักเรียนย้ายสนามสอบ 4 คน รวมเป็น 1327 คน

สถานที่จอดรถ ริมถนนอู่ทองนอก ริมถนนอู่ทองใน ริมถนนพิษณุโลก (ห้ามจอดในพื้นที่ขาวแดง)
หรือ ที่จอดรถเอกชนวัดราชาธิวาสวิหาร
จอดได้ระหว่างเวลา 05.00 – 14.00 น. เท่านั้น
ผู้ที่จะจอดรถกรุณาปริ้นบัตรจอดรถติดไว้หน้ารถของท่าน

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันรอบสอง ได้ทาง OPEN CHAT นานาชาติ สพป.กทม.