ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กรกฎาคม 2565
พิธีเปิดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้แก่นักเรียนและครูในสังกัด สพฐ.” ประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านเพิ่มเติม..
7 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี
อ่านเพิ่มเติม…
7 กรกฎาคม 2565
สพป.กทม. ร่วมใจมอบข้าวสารให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
อ่านเพิ่มเติม…
7 กรกฎาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
อ่านเพิ่มเติม…
4 กรกฎาคม 2565
ประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กํากับดูแลทุกระดับ
อ่านเพิ่มเติม…
1 กรกฎาคม 2565
สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม…
1 กรกฎาคม 2565
ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพล มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
อ่านเพิ่มเติม…
30 มิถุนายน 2565
สพป.กรุงเทพมหานคร ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม…
28 มิถุนายน 2565
สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
อ่านเพิ่มเติม…

อ่านเพิ่มเติม…

ติดต่อเรา