ประกาศงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 NEW

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร NEW

คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 NEW

การเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 (เพิ่มเติม) NEW

-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ NEW

-รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) NEW

(1 มีนาคม 2566)

>>>>ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

>>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนภารกิจ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(9 มีนาคม 2566)

>>>>รับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ช่วยสนับสนุนภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(29 มีนาคม 2566)

>>>>>รับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ช่วยสนับสนุนภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร NEW

(2 ก.พ.66)

>>>>เเจ้งคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเพิ่มเติม ปี 2565 คำสั่งที่43/2566

>>>>เเจ้งคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเพิ่มเติม ปี 2565 คำสั่งที่44/2566

( 6 ก.พ.66 )

>>>>รับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยสนับสนุนภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(24 ก.พ.66)

>>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยสนับสนุนภารกิจ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร NEW

( 4 ม.ค.66 )การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม…

( 10 ม.ค.66 ) ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยสนับสนุนภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

( 12 ม.ค.66 ) การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 NEW

อ่านเพิ่มเติม…

(7/ธ.ค./65) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม…

>>>>มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ 38ค (2)

(19/ธ.ค./65) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยสนับสนุนภารกิจ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(28/ธ.ค./65)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยสนับสนุนภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(1/พ.ย./65) ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

อ่านเพิ่มเติม…

(4/พ.ย./65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม…

(14/พ.ย./65) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

อ่านเพิ่มเติม…

(21/พ.ย./65) ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม…

(29/พ.ย./65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 

อ่านเพิ่มเติม…

(10/ต.ค./65) ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดดดังเเนบ

อ่านเพิ่มเติม…

(25/ต.ค./65) คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ปี พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม…

(27/ต.ค./65) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(2/ส.ค./65) การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(2/ส.ค./65)ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับการย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

อ่านเพิ่มเติม…

(21/ก.ค./65) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม…

(5/ก.ค./65) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(5/ก.ค./65) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม…

(21/มิ.ย./65) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(17/มิ.ย./65) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(15/มิ.ย./65) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม…

(13/มิ.ย./65) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(8/มิ.ย./65) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับการย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
1.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
3.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(21/ม.ค./65) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2564 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(5/ม.ค./65) ด่วนที่สุด เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม…

(5/ม.ค./65) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

ติดต่อเรา