Home

แบนเนอองภา
แบนเนอองภา
NO Gift Policy-02
NO Gift Policy-02
3
3

ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

>>ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>เอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


MOE Safety Center

คลิปอื่นๆ ของ MOE Safety Center

ข่าวประจำวัน สพป.กทม.

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม…….
จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เพิ่มเติม……


E-Service อื่นๆ


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570

เพจ Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

  • 38015ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 62ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 62ผู้เข้าชมต่อเดือน:
  • 1Online ขณะนี้:

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเรา