Home

Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
สพป.กทม. no gift
สพป.กทม. no gift
final
final
NO GIFT 2567
NO GIFT 2567
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08

(27 มิถุนายน 2567)รับสมัครผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 NEW

(27 มิถุนายน 2567)ประกาศการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ NEW

(28 มิถุนายน 2567)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ NEW

(5 กรกฎาคม 2567)ประกาศ เรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 (เพิ่มเติม) NEW

(15 กรกฎาคม 2567)ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง เรียกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 NEW

*ข่าวงานบุคคลย้อนหลัง คลิก!!!

(21 มิถุนายน 2567) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 NEW

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 NEW

-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 NEW

(26 มิถุนายน 2567)

(ร่างครั้งที่ 2) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

-(ร่างครั้งที่ 2) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

(2 กรกฎาคม 2567) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 NEW

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 NEW

(9 กรกฎาคม 2567) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new

**ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง / การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 อื่นๆ คลิก!!!

**ประกาศงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย อื่นๆ คลิก!!!

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งสนง.เขต

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งโรงเรียน

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

(1 กันยายน 2566)ผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(29 กันยายน 2566)ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 NEW

สถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(4 ตุลาคม 2566) ประกาศผลสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

ข้อมูลสารสนเทศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม

จำนวนรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม
จำนวนครู สังกัด สพป.กทม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สพป.กทม


ข่าวประจำวัน สพป.กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

adminพ.ค. 28, 2024
adminมี.ค. 21, 2024

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด….


MOE Safety Center

ข้อมูลระบบที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567
ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย

บริการออนไลน์ (e-Services)


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน สพป.กทม.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน สพป.กทม.


ช่องทางร้องเรียน/Q&A


FACEBOOK สพป.กทม.

จำนวนผู้เข้าชม

  • 112270ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 225961ผู้เข้าอ่านทั้งหมด:
  • 129ผู้เข้าอ่านวันนี้:
  • 100ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 5748ผู้เข้าชมต่อเดือน:
  • 2Online ขณะนี้:

สำหรับผู้ดูแลระบบ

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา