Home

Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
สพป.กทม. no gift
สพป.กทม. no gift
NO GIFT 1
NO GIFT 1
final
final
Banner-BKKP-2023-For-2023-04-29-01-01
Banner-BKKP-2023-For-2023-04-29-01-01
S__7684212
S__7684212

(1 พฤษภาคม 2567)ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(7 พฤษภาคม 2567)ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(11 พฤษภาคม 2567)ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(24 พฤษภาคม 2567)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 NEW

(1 มีนาคม 2567) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 NEW

(12 มีนาคม 2567)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด NEW

(27 พฤษภาคม 2567) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) NEW

**ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง / การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 อื่นๆ คลิก!!!

**ประกาศงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย อื่นๆ คลิก!!!

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งสนง.เขต

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งโรงเรียน

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

(1 กันยายน 2566)ผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(29 กันยายน 2566)ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 NEW

สถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(4 ตุลาคม 2566) ประกาศผลสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

ปฏิทินกิจกรรม ของ สพป.กทม.

ศิลปหัตถกรรม สพป.กทม.

ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70

ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71


รายการ พฤหัสเช้าข่าว โรงเรียน / พฤหัสเช้าข่าว สพฐ

ลิ้งค์รับชมรายการย้อนหลัง….คลิก!!!!

คลิก…แบบสำรวจข้อมูลหนี้นอกระบบ ของราชการบำนาญ…


ITA Online 2024 (EIT2)

ข้อมูลสารสนเทศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม

จำนวนรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม
จำนวนครู สังกัด สพป.กทม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สพป.กทม


ข่าวประจำวัน สพป.กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

adminพ.ค. 28, 2024
adminมี.ค. 21, 2024

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด….


MOE Safety Center

ข้อมูลระบบที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567
ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย

บริการออนไลน์ (e-Services)


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน สพป.กทม.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน สพป.กทม.


ช่องทางร้องเรียน/Q&A


FACEBOOK สพป.กทม.

จำนวนผู้เข้าชม

  • 97949ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 196446ผู้เข้าอ่านทั้งหมด:
  • 253ผู้เข้าอ่านวันนี้:
  • 196ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 17318ผู้เข้าชมต่อเดือน:
  • 1Online ขณะนี้:

สำหรับผู้ดูแลระบบ

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร