Home

Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
สพป.กทม. no gift
สพป.กทม. no gift
NO GIFT 1
NO GIFT 1

(26 มกราคม 2567) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

(31 มกราคม 2567) ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 NEW

(1 กุมภาพันธ์ 2567) สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (วิชาเอกพลศึกษา) NEW

(2 กุมภาพันธ์ 2567) การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) NEW >> เอกสารที่ 1 / เอกสารที่ 2 / เอกสารที่ 3 / เอกสารที่ 4 / เอกสารที่ 5 / เอกสารที่ 6

(14 กันยายน 2566) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15 กันยายน 2566) ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18 กันยายน 2566)ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉาะเจาะจง NEW

**ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง / การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 อื่นๆ คลิก!!!

**ประกาศงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย อื่นๆ คลิก!!!

รายการ พฤหัสเช้าข่าว โรงเรียน / พฤหัสเช้าข่าว สพฐ

ลิ้งค์รับชมรายการย้อนหลัง….คลิก!!!!

ข่าวทั่วไป

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งสนง.เขต

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งโรงเรียน

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ประกาศผล/รางวัล

(1 กันยายน 2566)ผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(29 กันยายน 2566)ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 NEW

สถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(4 ตุลาคม 2566) ประกาศผลสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

ITA Online 2023

แบบวัดการรับรู้ EIT

ข้อมูลสารสนเทศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ สพป.กทม.

ประกาศปฏิทินการสอบแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-วันที่ 8 – 31 มกราคม 2567 รับสมัครสอบทางระบบออนไลน์

-วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน

-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ

สอบรอบแรก วันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70


ข่าวประจำวัน สพป.กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Happy New Year 2567
Happy New Year 2567
adminม.ค. 1, 2024

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด….


ข้อมูลระบบที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย

บริการออนไลน์ (e-Services)


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน สพป.กทม.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน สพป.กทม.


ช่องทางร้องเรียน/Q&A


จำนวนผู้เข้าชม

  • 74958ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 146208ผู้เข้าอ่านทั้งหมด:
  • 254ผู้เข้าอ่านวันนี้:
  • 192ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 8635ผู้เข้าชมต่อเดือน:
  • 1Online ขณะนี้:

สำหรับผู้ดูแลระบบ

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร