การเบิกค่ารักษาพยาบาล

Home ฟอรั่ม ถามตอบหน่วยตรวจสอบภายใน การเบิกค่ารักษาพยาบาล

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5320 Reply
  ปภัสสร ตันโห
  ผู้เยี่ยมชม

  ผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อประกอบการใช้สิทธิ์ในระบบเบิกจ่ายที่สถานพยาบาลจะต้องดำเนินการอย่างไร

  #5498 Reply

  กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวหรือ เอกสารตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดต่อสถานพยาบาล จะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเเละนำใบเสร็จรับเงินยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ข้อมูลของคุณ: