การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด

Home ฟอรั่ม ถามตอบกลุ่มกฎหมายและคดี การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5390 Reply
  สุทธิพงศ์ นาคทรัพย์
  ผู้เยี่ยมชม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด แล้วข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวไม่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดวินัยหรือไม่

  #5394 Reply

  ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องวินัย กำหนดไว้ว่า 1. ข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรมิได้ จึงอาจสรุปได้ว่า ข้าราชการครูอาจมีความผิดในส่วนวินัย 1.ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา 2. ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กรณี ก็อาจจะต้องพิจารณาว่า 1. เป็นการสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 2. กรณีที่ไม่ได้อุทิศเวลาของตนนั้นเนื่องจากมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด
ข้อมูลของคุณ: