การกู้เงิน ธ.กรุงไทย

Home ฟอรั่ม ถามตอบกลุ่มอำนวยการ การกู้เงิน ธ.กรุงไทย

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5276 Reply
  ครูโบว์
  ผู้เยี่ยมชม

  การกู้เงินธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  #5371 Reply

  แอดมินขอตอบตามคำตอบของคุณวิภาารัตน์ เศวตไกรสร กลุ่มอำนวยการ สพป.กทม. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
  การกู้เงินสินเชื่อธนากรุงไทยเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ ใช้เอกสารดังนี้
  1. หนังสือนำส่ง สพป.กรุงเทพมหานคร ให้ระบุชื่อ-นามสกุล วันที่เริ่มบรรจะเข้ารับการ ปัจุจุบันรับราชการในแหน่ง ระดับ และอัตราเงินเดือน
  2. บันทึกข้อความของผู้กู้ถึงผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน จำนวนเงินกู้ การผ่อนชำระ และระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา
  3. หนังสือประมาณการกู้เงินของธนาคารกรุงไทยเบื้องต้น วัตถุประสงค์การกู้เงิน จำนวนเงิน การผ่อนชำระ และระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา (เพื่อคำนวณเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30%)
  4. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย ผู้กู้รับรองสำเนาถูกต้อง และเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนรับรองข้อมูลถูกต้อง
  5. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ผู้กู้รับรองสำเนาถูกต้อง
  6. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ผู้กู้คือผู้ลงนามให้ความยินยอม สำหรับพยานคือผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ และพยานในฐานะผู้บังคับบัญชาคือ ผอ.สพป.กทม./รอง ผอ.สพป.กทม. ผู้ได้รับมอบหมาย (ไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
  7. สำเนาใบแจ้งยอดชำระเงินสหกรณ์เดือนล่าสุด
  8. สำเนาแบบรายงานรายละเอียดสมาชิกสหกรณ์
  9. บันทึกข้อความของผู้กู้ถึงผู้ค้ำประกัน ให้ผู้ค้ำประกันลงนามรับทราบการกู้เงินของผู้กู้ และยินยอมให้ผู้กู้เงินนำเงินไปเพิ้อชำระหนี้สหกรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรของผู้ค้ำประกัน

  สรุปคือ ผู้กู้ต้องมีเอกสารในข้อ 7 และ 8 เพื่อไปต่อธนาคารให้ได้เอกสารในข้อ 3 เพื่อดำเนินการลำดับต่อไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร. 0 2354 5252 เพื่อติดต่อคุณวิภารัตน์ เศวตไกรสร กลุ่มอำนวยการ สพป.กทม.

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: การกู้เงิน ธ.กรุงไทย
ข้อมูลของคุณ: