การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

Home ฟอรั่ม ถามตอบกลุ่มกฎหมายและคดี การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

ติดป้ายกำกับ: 

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5365 Reply
  ทวี เนื่องอาชา
  ผู้เยี่ยมชม

  กรณีผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจสอบพบว่าข้าราชการครูในสังกัดกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ต่อมาข้าราชการครูรายดังกล่าว รับสารภาพ ว่ากระทำจริง สามารถลงโทษทางวินัยได้เลย หรือต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเสียก่อน

  #5651 Reply

  กรณีดังกล่าว ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 กำหนดไว้ว่า ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา กระทําผิดวินัยไม่รายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาสามารถดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง (ลงโทษตามฐานโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน) หรือวรรคสอง (กรณีเป็นความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้) ทั้งนี้ โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ข้อมูลของคุณ: