งานกีฬาสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

.

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ วันครู ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร