โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.๖๖”

วันที่ 17 กันยายน 2566 นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.66” ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ภาคภูมิใจ อบอุ่น นำพากิจกรรมผ่านพ้นไปด้วยดี