โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | พิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มโรงเรียนรัตน์โกสินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มโรงเรียนรัตน์โกสินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีครูของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ที่เกษียณทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ นางพร อนันต์ชื่นสุข, นางสาวพงษ์นภา คงตรีแก้ว และนางชุติมา โคตรสาขา โดยจัดขึ้นที่ The Canal Garden Resort อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี