โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | สนามสอบในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้รับมอบหมายจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นสนามสอบในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 โดย นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการประจำสนามสอบ และนางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ ดำเนินงานโดยยึดตามหลักการ กฎระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์และโปร่งใส