โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนนท์อนุสรณ์)

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนนท์อนุสรณ์) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี โดยโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนนท์อนุสรณ์) ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ ได้รับรางวัล เหรียญทอง 1 เหรียญจากการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 2 เหรียญ จากการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ติดต่อเรา