โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) วันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริงและเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน ตลอดทั้งให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาภาษาจีนมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อเรา