โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐพัชร ป้อมหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งรับชมขบวนพาเรดนักกีฬาและการแสดงจากคณะสีต่างๆ รับชมการแข่งขันกีฬา อ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี และแจกของขวัญวันเด็ก ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู และ ผู้ปกครองสนับสนุนของรางวัลและซุ้มอาหารต่างๆให้กับนักเรียน

ติดต่อเรา