การเปลี่ยนชื่อ สกุล

Home ฟอรั่ม ถามตอบกลุ่มบริหารงานบุคคล การเปลี่ยนชื่อ สกุล

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5623 Reply
  ครูเกษสุริยงค์
  ผู้เยี่ยมชม

  ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องดำเนินการแจ้งในส่วนใดบ้างค่ะ

  #5629 Reply

  ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนของข้อมูล
  – ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 , ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
  เอกสารที่ต้องแนบประกอบ
  1.สำเนาบัตรประชาชน (ข้าราชการ) จำนวน 2 ฉบับ
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ข้าราชการ) จำนวน 2 ฉบับ
  3.สำเนาบัตรประชาชน (คู่สมรส) จำนวน 2 ฉบับ
  4.สำเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) จำนวน 2 ฉบับ
  5.สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 2 ฉบับ
  6.สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน 2 ฉบับ
  7.หนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: การเปลี่ยนชื่อ สกุล
ข้อมูลของคุณ: