กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม-

รายการ พฤหัสเช้าข่าว โรงเรียน / พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

เมษายน 2024
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นงานส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

3. ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

4. ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ประกาศกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

รอบการยืนยันในระบบ DMC

-รอบที่ 1 วันที่ 10 มิ.ย.2566
-รอบที่ 2 วันที่ 10 พ.ย.2566


-รอบที่ 3 วันที่ 30 เม.ย.2567 ลิ้งค์ระบบ DMC

**************************************************

รอบการยืนยันในระบบ OBEC Asset
-ยืนยัน วันที่ 30 ต.ค.2567

ลิ้งค์ระบบ OBEC Asset – ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ.

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DATA MANAGEMENT CENTER : DMC)

คู่มือ DMC

>>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

>>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2566

แนวทางการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2/2566

>>>>>แนวทางการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2/2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

>>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ฉบับที่ 2

>>พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

>>พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

>>พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

>>ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

>>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการของทางราชการ 2529

>>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการของทางราชการ 2533

>>พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

***กฎหมายทั้งหมด

#คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

>>คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

#ข้อมูลสถิติการให้บริการ

>>ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบปีะมาณ 2566

#รายงานความพึงพอใจ

>>รายงานความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2566

#เปิดโอกาสเกิดการมีส่วนร่วม

>>เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566


ช่องทางใช้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

>>>>>สรุปจำนวนนักเรียน รอบวันที่ 10 พ.ย. 2566

ข้อมูลจำนวนนักเรียนรหัส G

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.กทม.

ข้อมูลจำแนก เพศ นักเรียน สังกัด สพป.กทม.

แผนที่สำนักงานเขตฯ


ช่องทางการติดต่อ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ชั้น 3 อาคาร คุรุสัมนาคาร

E-Mail : ictbkkp2020@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 02-354-5252