โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานในพิธี