ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา