สพป.กรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชมกมล หาพันนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต1

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา