ประชุมบุคลากร สพป.กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมแสดงพิธีการเชิงสัญลักษณ์ของโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ซึมซับการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา