โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | การตรวจเยี่ยม และนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะตรวจเยี่ยม และนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย นางอรุณี จิรมหาศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติเข้ามาตรวจเยี่ยม และนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนสอนของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน คอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี