โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 และให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้
ติดต่อเรา