โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | วันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงออก ตลอดจนรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธาน
ติดต่อเรา