พิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) ครบรอบ 63 ปี โดยมี
นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา