โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
*********
วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการนี้ นายณัฐพัชร ป้อมหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)