โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการนี้ นายณัฐพัชร ป้อมหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) นำคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ในพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)