ประกาศ กศจ.กทม. เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนระดับการย้ายการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน การรับโอนพนักงานท้องถิ่นฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ เรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนระดับการย้ายการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน การรับโอนพนักงานท้องถิ่นข้าราชการอื่นประเภทวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ค(2 )สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพฯ

ติดต่อเรา