โรงเรียนสายน้ำทิพย์ : โครงการกำจัดเหาสบายหัว ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ดำเนินโครงการกำจัดเหาสบายหัว ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเหาในโรงเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรของศูนย์บริการสาธารณะสุข 10 สุขุมวิท ที่มาให้ความรู้และคำแนะนำในการกำจัดเหา โดยมีนางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานในพิธี
ติดต่อเรา