ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ด้านความปลอดภัยและเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา

.

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ด้านความปลอดภัย และเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา