ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนในสังกัด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล โรงเรียนวัดนาคปรก โรงเรียนวัดหนัง และโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ดูแลความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาหารกลางวัน และการจัดการห้องน้ำตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” โดยมี ผู้บริหารและคณะครู นำตรวจเยี่ยมสถานที่และให้ข้อมูลในการดำเนินการ

ติดต่อเรา