สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล นางวริศรา สัพโส ดร.วรชัย ภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และครู เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม kick off “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดพิธีเปิดพร้อมกันทั่วเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร