หน่วยแพทย์พยาบาลกู้ชีพ 

  ศูนย์เอราวัณ (กทม.) -1646 ความถี่ 162.825 MHz.

  ศูนย์นเรนทร (ต่างจังหวัด) -1669 อุบัติเหตุ ความถี่ 153.225 MHz.

  ศูนย์กู้ชีพ รพ.ต่าง ๆ ความถี่ 154.925 MHz.

  กู้ภัยนครสวรรค์ 056-311-311 ความถี่วิทยุ 147.380 MHz.

  กู้ชีพ กู้ภัย อบต. ความถี่ 162.825 MHz.  

 เหตุด่วนเหตุร้าย

  แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย -191, 0-2246-1338-42 ความถี่ 153.450 MHz. 152.600 MHz.

  กองปราบปราม แจ้งข่าวอาชญากรรม -1195

  ตำรวจทางหลวง -1193 ความถี่ 151.290 MHz.

  ตำรวจท่องเที่ยว -1155

  กอ.รมน. -1374

  ศูนย์มิสกวัน -0-2281-1828

 สายด่วน กทม. -1555

  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน -1677, 0-2730-2400

  สถานีวิทยุ จส 100 -1137, 0-2711-9151-8

  สถานีวิทยุ สวพ.91 -1644

  ศูนย์วิทยุรามา -0-2354-6999

  ศูนย์วิทยุกรุงธน -0-2451-7227-9

  มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 24 ชม. -0-2226-4444-8

  มูลนิธิร่วมกตัญญู -0-2751-0951-3

  ศูนย์บริการรถยกรถลาก -1677

  ศูนย์ปฏิบัติการนก(ไข้หวัดนก) -0-2590-3333, 0-2590-3269

 บริการช่วยเหลือสังคม

  ศูนย์ประชาบดี -1300

  ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม -0-2306-8951-2

  ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม -0-2306-8934-5

  สอบถามเด็กหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -0-2282-3892

  ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ -0-2642-7991-2 ต่อ 11

  แจ้งรถหาย -1192, 0-2205-0088

 ระบบสาธารณูปโภค

  สายด่วนรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของ กทม. -1555

  แจ้งน้ำประปาขัดข้อง ประปานครหลวง -1125

  แจ้งน้ำประปาขัดข้อง (ภูมิภาค) -1662, 0-2551-8576, 0-2551-8101-4

  แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง -1130

  การไฟฟ้านครหลวง -1129, 0-2256-3342, 0-2245-9550

  ศูนย์ระฆังทอง รับร้องเรียน -189

  บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ -001

  แจ้งโทรศัพท์ขัดข้องตามด้วยรหัสพื้นที่และหมายเลขโทร.ที่ขัดข้อง -1177

  True -1331, 0-2900-9000

  TOT -1100

  Dtac -1678

  AIS -1175

  Hutch -1128

  ไปรษณีย์ไทย -1545

 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (TOT) -1133

  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง -1188

  บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ -1113

 บริการข้อมูล-ร้องทุกข์ภาครัฐ

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล -1111

  ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ -1548

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล -1376

  ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา -1676

  สายด่วนนายกรัฐมนตรี -0-2280-3000

  ข้อมูลข่าวสารศุลกากร -1164, 0-2653-4401

  ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม -1765

  ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย -1567

  สอบถามเวลามาตรฐาน -181

  ศูนย์บริการข่าวอากาศ -1182, 0-2399-4012-3

  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก -1584

  ศูนย์บริการร้องเรียน ขสมก. -184

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) -0-2287-3102

  ศูนย์ยริการข่าวสารการท่องเที่ยว -1672

  สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน -0-2222-6196

  ข้อมูลจัดตั้งบริษัท (กระทรวงพาณิชย์) -1767, 0-2507-7000

  ศาลาว่าการ กทม. -0-2221-2141

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า -0-2547-5050

  ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ททท. -1672

  จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ -0-2579-7223

  จองบ้านพักที่เขื่อน -0-2436-3179

  กรมป่าไม้ -0-2561-4292-9

  สายด่วนร้องเรียนถูกเอาเปรียบบริการจำพวก

  โทรศัพท์บ้าน,มือถือ,อินเตอร์เน็ต -1200

 ปัญหาตั้งครรภ์-ครอบครัว

  สหทัยมูลนิธิ -0-2381-8834-6, 0-2392-9397-8

  สมาคมวางแผนครอบครัว -0-2245-7382-5

  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน -0-2229-5803-7

  คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิกหมอมีชัย) -0-2229-4611-28

  สมาคมเสริมสร้างครอบครัว -1761, 0-2622-2220

 การเดินทาง

  สถานีรถไฟนครสวรรค์

  สถานีรถไฟหัวลำโพง -1690, 0-2223-3777, 0-2223-0341-8

  สถานีขนส่งสายอีสาน -0-2936-2852-66 ต่อ 611

  สถานีขนส่งสายเหนือ -0-2936-2852-66 ต่อ 311

  สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ -0-2434-7192, 0-2435-1195-6

  สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) -0-2391-8097, 0-2391-2504

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -0-2132-5140, 0-2132-1888

  ท่าอากาศยานดอนเมือง -0-2535-1000

  การบินไทย -1566, 0-2628-2000

  นกแอร์ -1318, 0-2627-2000

  Orient Thai (1-2-go) - 1126, 0-2229-4260

  PB Air -0-2261-0220-5

  ไทย แอร์เอเชีย -0-2515-9999

  แอร์อันดามัน -0-2996-9119

  ภูเก็ตแอร์ -0-2679-8999

  บางกอก แอร์เวย์ -1771, 0-2134-3888-89

  รถไฟฟ้า BTS -0-2617-7300-1

  รถไฟฟ้าใต้ดิน -0-2624-5200

  Taxi ศูนย์นครชัย -0-2878-9000

  สหกรณ์แท็กซี่สยาม -1661