- 0316 - ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565ฯ - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (44/0)
- 0315 - ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (13/0)
- 0314 - กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2565 - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (9/0)
- 0313 - พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (11/0)
- 0312 - ประชุมแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฯ - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (8/0)
- 0311 - นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (12/0)
- 0310 - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรา - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (19/0)
- 0309 - แสดงความยินดีและต้อนรับนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายมาช่วยราชการ สพ - สพป.กทม. : [26/04/2022] - (9/0)
- 0308 - การประชุมโครงการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ฯ - สพป.กทม. : [01/04/2022] - (27/0)
- 0307 - ร่วมแสดงความยินดีนายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สพม.สมุทปราการ - สพป.กทม. : [01/04/2022] - (26/0)

อ่านทั้งหมด >>