- 0170 - ส่งมอบ"ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" - สพป.กทม. : [20/10/2021] - (3/0) new
- 0169 - ส่งมอบ"ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" - สพป.กทม. : [20/10/2021] - (2/0) new
- 0168 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564 - สพป.กทม. : [20/10/2021] - (4/0) new
- 0167 - การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิ - สพป.กทม. : [16/10/2021] - (2/0)
- 0166 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโโยครอบครัวและศูนย์การเรียน - สพป.กทม. : [15/10/2021] - (8/0)
- 0165 - ส่งมอบ"ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" - สพป.กทม. : [15/10/2021] - (4/0)
- 0164 - พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ - สพป.กทม. : [14/10/2021] - (10/0)
- 0163 - ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนพญาไท ในการเข้ารับการฉีดSinopharm - สพป.กทม. : [09/10/2021] - (15/0)
- 0162 - ส่งมอบ "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" - สพป.กทม. : [09/10/2021] - (11/0)
- 0161 - ส่งมอบ"ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" - สพป.กทม. : [07/10/2021] - (9/0)

อ่านทั้งหมด >>