- 0090 - กิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร - สพป.กทม. : [07/05/2021] - (2/0)
- 0089 - ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 - สพป.กทม. : [07/05/2021] - (2/0)
- 0088 - การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน - สพป.กทม. : [23/04/2021] - (38/0)
- 0087 - ประชุมการเตรียมความพร้อมของโรางเรียนที่เข้าร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ - สพป.กทม. : [23/04/2021] - (13/0)
- 0086 - สพป.กรุงเทพมหานคร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 15/2546 - สพป.กทม. : [21/04/2021] - (5/0)
- 0085 - การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ - สพป.กทม. : [21/04/2021] - (23/0)
- 0084 - ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet - สพป.กทม. : [20/04/2021] - (13/0)
- 0083 - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ - สพป.กทม. : [18/04/2021] - (13/0)
- 0082 - กิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร - สพป.กทม. : [08/04/2021] - (9/0)
- 0081 - สพป.กทม. เป็นตัวแทนมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดจิตตะภาวดีคีรีบรรพต จังหวัดบึงกาฬ - สพป.กทม. : [07/04/2021] - (6/0)

อ่านทั้งหมด >>