- 0043 - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี - สพป.กทม. : [02/03/2021] - (4/0) new
- 0042 - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี - สพป.กทม. : [02/03/2021] - (8/0) new
- 0041 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน - สพป.กทม. : [01/03/2021] - (3/0) new
- 0040 - สพป.กทม. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติ - สพป.กทม. : [01/03/2021] - (5/0) new
- 0039 - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี ในระยะเวลา 1 ปี - สพป.กทม. : [25/02/2021] - (4/0)
- 0038 - ประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 - สพป.กทม. : [24/02/2021] - (5/0)
- 0037 - ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 8/2564 - สพป.กทม. : [24/02/2021] - (4/0)
- 0036 - คัดเลือกคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ - สพป.กทม. : [24/02/2021] - (4/0)
- 0035 - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง ในระยะเวลา 1 ปี - สพป.กทม. : [24/02/2021] - (3/0)
- 0034 - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1ฯ - สพป.กทม. : [24/02/2021] - (4/0)

อ่านทั้งหมด >>