สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00007ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 admin [ 16/11/2021 - 06:56 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0/แทรก 5 ]
00006ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 admin [ 30/06/2021 - 06:06 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
00005ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลสิ้นปีฯ admin [ 7/06/2021 - 06:33 - ดู 40 hot : 40 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
00004ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 admin [ 4/02/2021 - 04:01 - ดู 63 hot : 63 - ตอบ 0 ]
00003ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 admin [ 4/02/2021 - 04:00 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00002ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 admin [ 4/02/2021 - 03:59 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00001ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 admin [ 4/02/2021 - 03:57 - ดู 42 hot : 42 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร