สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00004ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 admin [ 4/02/2021 - 04:01 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00003ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 admin [ 4/02/2021 - 04:00 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00002ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 admin [ 4/02/2021 - 03:59 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00001ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 admin [ 4/02/2021 - 03:57 - ดู 5 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร