สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00006นิทานส่งเสริมกำลังใจ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มธนบุรี admin [ 23/08/2021 - 01:31 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00005นิทานส่งเสริมการอ่าน กลุ่มโรงเรียน กลุ่มรัตนโกสินทร์ admin [ 23/08/2021 - 01:29 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00004นิทานคุณธรรม เรียนรู้ในป่าใหญ่ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มทวาราวดี admin [ 23/08/2021 - 01:25 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00003สรุปรายงานการนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์ admin [ 4/02/2021 - 02:38 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00002สรุปรายงานการนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนบุรี admin [ 4/02/2021 - 02:37 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00001สรุปรายงานการนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี admin [ 4/02/2021 - 02:34 - ดู 20 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร