สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00009สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 admin [ 4/02/2021 - 02:48 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00008สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 admin [ 4/02/2021 - 02:47 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00007สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 admin [ 4/02/2021 - 02:46 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00006สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 admin [ 4/02/2021 - 02:46 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00005สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 admin [ 4/02/2021 - 02:45 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00004สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 admin [ 4/02/2021 - 02:44 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00003สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 admin [ 4/02/2021 - 02:43 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00002สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 admin [ 4/02/2021 - 02:42 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00001สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 admin [ 4/02/2021 - 02:41 - ดู 4 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร