สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00036รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2565 admin [ 6/01/2022 - 05:40 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00035รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2565 admin [ 8/12/2021 - 03:11 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00034รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2565 admin [ 8/11/2021 - 08:53 - ดู 12 - ตอบ 0 ]
00033รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2564 admin [ 20/10/2021 - 03:42 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00032รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2564 admin [ 6/09/2021 - 08:56 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00031รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2564 admin [ 9/08/2021 - 01:14 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00030รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2564 admin [ 9/07/2021 - 01:18 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00029รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2564 admin [ 7/06/2021 - 03:28 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00028รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2564 admin [ 7/05/2021 - 04:05 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00027รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2564 admin [ 5/04/2021 - 07:05 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00026รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2564 admin [ 11/03/2021 - 09:13 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00025รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2564 admin [ 15/02/2021 - 02:00 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00024รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2564 admin [ 4/02/2021 - 03:51 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00023รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2564 admin [ 4/02/2021 - 03:50 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00022 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 admin [ 4/02/2021 - 03:50 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00021รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:50 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00020 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:49 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00019รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:49 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00018รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:49 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00017 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:48 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00016รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:48 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00015รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:48 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00014รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:47 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00013รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:47 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00012รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:46 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร