สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00018ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 admin [ 28/06/2021 - 06:57 - ดู 59 hot : 59 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น admin [ 8/04/2021 - 04:22 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00016คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 107/2564 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 29/03/2021 - 03:21 - ดู 232 hot : 232 - ตอบ 0 ]
00015คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๘๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจบการศึกษาฯ admin [ 18/03/2021 - 06:42 - ดู 52 hot : 52 - ตอบ 0 ]
00014คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนเของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจบการศึกษาฯ admin [ 18/03/2021 - 06:40 - ดู 55 hot : 55 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 admin [ 23/02/2021 - 05:21 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00012ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน admin [ 5/02/2021 - 09:33 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00011ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:32 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 0 ]
00010ประกาศโรงเรียนพญาไท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง admin [ 4/02/2021 - 03:31 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนถ้องถิ่นและข้าราช admin [ 4/02/2021 - 03:30 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00008ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ารา admin [ 4/02/2021 - 03:29 - ดู 12 - ตอบ 0 ]
00007ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:29 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00006ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:28 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:28 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00004ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:27 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00003ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:27 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:26 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00001คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 4/02/2021 - 03:25 - ดู 15 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร