สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00026ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 5/01/2022 - 05:05 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00025ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล admin [ 26/11/2021 - 04:32 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00024ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการฯ admin [ 25/11/2021 - 04:38 - ดู 92 hot : 92 - ตอบ 0 ]
00023ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิข้ารับการคัดเลือกการการเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ admin [ 11/11/2021 - 04:52 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00022คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 402/2564 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 29/10/2021 - 08:56 - ดู 313 hot : 313 - ตอบ 0 ]
00021ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ๒๕๖๔ admin [ 19/10/2021 - 01:26 - ดู 22 - ตอบ 0 ]
00020ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ admin [ 15/10/2021 - 01:35 - ดู 51 hot : 51 - ตอบ 0 ]
00019คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 29/09/2021 - 13:03 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00018ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 admin [ 28/06/2021 - 06:57 - ดู 222 hot : 222 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น admin [ 8/04/2021 - 04:22 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 0 ]
00016คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 107/2564 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 29/03/2021 - 03:21 - ดู 335 hot : 335 - ตอบ 0 ]
00015คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๘๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจบการศึกษาฯ admin [ 18/03/2021 - 06:42 - ดู 70 hot : 70 - ตอบ 0 ]
00014คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนเของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจบการศึกษาฯ admin [ 18/03/2021 - 06:40 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 admin [ 23/02/2021 - 05:21 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00012ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน admin [ 5/02/2021 - 09:33 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00011ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:32 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00010ประกาศโรงเรียนพญาไท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง admin [ 4/02/2021 - 03:31 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนถ้องถิ่นและข้าราช admin [ 4/02/2021 - 03:30 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00008ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ารา admin [ 4/02/2021 - 03:29 - ดู 22 - ตอบ 0 ]
00007ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:29 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00006ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:28 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:28 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00004ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:27 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00003ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 4/02/2021 - 03:27 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:26 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร