สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00020 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (สพป./สพม.) admin [ 28/06/2021 - 06:46 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 0/แทรก 4 ]
00019การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 admin [ 11/06/2021 - 09:33 - ดู 9 - ตอบ 1 ]
00018การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง admin [ 23/04/2021 - 08:23 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00017การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบข้อเท็จจริงในการสมัครเป็นสมาชิกขอความช่วยเหลือจากองค์กรหรือคณะบุคคล admin [ 16/03/2021 - 02:41 - ดู 20 - ตอบ 0 ]
00016การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์ admin [ 16/03/2021 - 02:41 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00015การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 admin [ 9/03/2021 - 09:08 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00014แจ้งทบทวนเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) admin [ 5/03/2021 - 09:30 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00013ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 admin [ 24/02/2021 - 08:42 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00012การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center สิ้นปีการศึกษา 2563 admin [ 4/02/2021 - 03:39 - ดู 36 - ตอบ 0 ]
00011ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding admin [ 4/02/2021 - 03:38 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00010การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ admin [ 4/02/2021 - 03:38 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00009การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา admin [ 4/02/2021 - 03:37 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00008การเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 ในวันครูที่ 16 มกราคม 2564 admin [ 4/02/2021 - 03:37 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00007การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ admin [ 4/02/2021 - 03:36 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00006การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตถึง admin [ 4/02/2021 - 03:36 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00005การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (เอกสารแนบ Download จากระบบ My Office) admin [ 4/02/2021 - 03:35 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00004การรับ-ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสื My Office admin [ 4/02/2021 - 03:35 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00003การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 admin [ 4/02/2021 - 03:34 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00002การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2563 เทอม 1 admin [ 4/02/2021 - 03:34 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00001การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนของโรงเรียนผ่านโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) admin [ 4/02/2021 - 03:33 - ดู 3 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร