สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00025สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 5/10/2021 - 05:44 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00024การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน admin [ 30/09/2021 - 05:32 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00023ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ admin [ 12/07/2021 - 07:43 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00022ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น admin [ 9/07/2021 - 10:48 - ดู 32 - ตอบ 0 ]
00021ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality ออนไลน์ admin [ 5/07/2021 - 08:11 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00020สาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 24/06/2021 - 09:20 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00019สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 24/06/2021 - 09:18 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00018สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 7/06/2021 - 03:30 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00017 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 28/05/2021 - 09:25 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00016การประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร admin [ 23/04/2021 - 05:51 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00015ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๔ admin [ 23/03/2021 - 02:05 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00014สพฐ. โพล (OBEC Poll) เรื่อง ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 22/03/2021 - 08:08 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) admin [ 9/03/2021 - 05:39 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00012การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 admin [ 5/03/2021 - 02:51 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00011ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 admin [ 3/03/2021 - 07:20 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00010ผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 admin [ 2/03/2021 - 07:36 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00009ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 admin [ 24/02/2021 - 08:40 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00008มาตรการป้องกัน และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร และมาตรการติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร admin [ 23/02/2021 - 05:26 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00007การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก admin [ 11/02/2021 - 08:38 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00006โครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) admin [ 29/01/2021 - 09:28 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00005โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” admin [ 22/01/2021 - 05:37 - ดู 38 hot : 38 - ตอบ 0 ]
00004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 admin [ 30/12/2020 - 08:39 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00003ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 สาระการเรียนรู้ admin [ 30/12/2020 - 08:38 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00002ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ admin [ 30/12/2020 - 08:38 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00001โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 admin [ 30/12/2020 - 08:38 - ดู 38 hot : 38 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร