สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00038กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 admin [ 14/03/2022 - 02:51 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00037สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 11/03/2022 - 06:30 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00036โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ admin [ 11/03/2022 - 06:28 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00035โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 admin [ 28/02/2022 - 08:49 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00034ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม admin [ 14/02/2022 - 03:04 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00033สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บิรโภค ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่อง admin [ 11/02/2022 - 03:48 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00032ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 14/01/2022 - 08:10 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00031ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 14/01/2022 - 01:34 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00030คำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ admin [ 5/01/2022 - 05:16 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00029โครงการอบรมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ /สพป.กทม. admin [ 23/12/2021 - 01:36 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00028คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 admin [ 22/12/2021 - 05:52 - ดู 49 hot : 49 - ตอบ 0 ]
00027ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง admin [ 16/12/2021 - 08:46 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00026ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 17/11/2021 - 05:17 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00025สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 5/10/2021 - 05:44 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00024การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน admin [ 30/09/2021 - 05:32 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00023ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ admin [ 12/07/2021 - 07:43 - ดู 36 - ตอบ 0 ]
00022ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น admin [ 9/07/2021 - 10:48 - ดู 40 hot : 40 - ตอบ 0 ]
00021ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality ออนไลน์ admin [ 5/07/2021 - 08:11 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00020สาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 24/06/2021 - 09:20 - ดู 44 hot : 44 - ตอบ 0 ]
00019สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 24/06/2021 - 09:18 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00018สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 7/06/2021 - 03:30 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00017 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค admin [ 28/05/2021 - 09:25 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00016การประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร admin [ 23/04/2021 - 05:51 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00015ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๔ admin [ 23/03/2021 - 02:05 - ดู 30 - ตอบ 0 ]
00014สพฐ. โพล (OBEC Poll) เรื่อง ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 22/03/2021 - 08:08 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร