8 / ม.ค. / 2563 : งานประชาสัมพันธ์
เชิญประชุม ผู้ปกครอง ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของผู้เรียน (เฉพาะรายที่ได้รับอนุญาต ปี 2562)
เชิญ ผู้ปกครอง ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของผู้เรียน เข้าประชุม เฉพาะรายที่ได้รับอนุญาต ปี 2562
7 / ม.ค. / 2563 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ 2563
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ 2563
27 / ธ.ค. / 2562 :
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
23 / ธ.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
23 / ธ.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
12 / ธ.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 17 อัตรา โดยสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
26 / พ.ย. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ราย
19 / พ.ย. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบ 2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
20 / ส.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
20 / ส.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ รับสมัครครูอัตราจัาง 3 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1 / ส.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกั
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
31 / ก.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
30 / ก.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
25 / ก.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
23 / ก.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
15 / ก.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
9 / ก.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารุงทพมหานคร จึงมีความประสงค์จะดำเนินการ คัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นอัตรจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในลักษณะจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็นระยะเวลา ๒ เดื
19 / มิ.ย. / 2562 :
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2562 ของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
มี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดภาพวาดและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
25 / มี.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
25 / มี.ค. / 2562 : งานประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 154/2562 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< มกราคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู