6 / ม.ค. / 2563 : หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ตัวอย่างรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
15 / พ.ย. / 2562 : หน่วยตรวจสอบภายใน
คำสั่งแต่งตั้ง
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง
6 / ก.ย. / 2562 : หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประเภทเงินคงเหลือ
รายงานประเภทเงินคงเหลือประจำวัน/ณ วันสิ้นเดือน
6 / ก.ย. / 2562 : หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารตัวอย่างรายงานขอซื้อ/จ้าง
บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/จ้าง
5 / ก.ค. / 2561 : เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
อกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
11 / ส.ค. / 2560 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
แบบ 5313
แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
11 / ส.ค. / 2560 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
แบบ 5300
แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
25 / ก.ค. / 2560 : เอกสารเผยแพร่
ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ Line@ID : @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747
24 / ก.ค. / 2560 : เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวกับการขออนุญาตไปต่างประเทศ
24 / ก.ค. / 2560 : เอกสารเผยแพร่
คู่มือการใช้งาน (User Manual) โครงการการจัดทาระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา
เอกสารที่เกี่ยวกับโครงการการจัดทาระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา
9 / ธ.ค. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540
1 / ธ.ค. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ.
1 / ธ.ค. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
ประกาศจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
28 / พ.ย. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
28 / พ.ย. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
คู่มือการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
28 / พ.ย. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำนเินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
10 / ม.ค. / 2559 : กลุ่มบุคคล
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ขอประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
5 / ม.ค. / 2559 : กลุ่มบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องและการพิจารณา
5 / ม.ค. / 2559 : กลุ่มบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำหน่งครู
ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายส่งเอกสารการขอย้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
Menu Web


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู