15 / ม.ค. / 2563 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ สพป.กรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
18 / มี.ค. / 2562 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
6 / มี.ค. / 2562 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โ๖๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โ๖๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
18 / ก.พ. / 2562 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์
31 / ม.ค. / 2562 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน
15 / ม.ค. / 2562 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)
7 / ม.ค. / 2562 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์ โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์ โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 / ธ.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล
17 / ธ.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษาเเละระดับก่อนประถมศึกษา
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษาเเละระดับก่อนประถมศึกษา
14 / พ.ย. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
28 / ส.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
25 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์)
รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
25 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ซื้อรถตู้)
รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
25 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการ
30 / พ.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
5 / พ.ค. / 2561 : ประกาศทั่วไป
ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2560
เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
5 / พ.ค. / 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบปร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู