7 / ม.ค. / 2563 : ข่าวสาร
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ 2563
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
13 / ก.ย. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศ สพฐ.เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
13 / ก.ย. / 2562 : กลุ่มวัดผล ประเมินผล
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.กทม. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว เกี่ยวกับการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4 / ก.ย. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สพป.กทม. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
23 / ส.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
รายงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไตรมาสที่ 3
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2561
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2561
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สพป.กทม.
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
สถิติการให้บริการงานการเงิน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานการเงิน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มการเงิน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคลากรกลุ่มงานการเงิน
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
5 / ก.ค. / 2562 : ข่าวสาร
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ประกาศเจตจำนงในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหนคร
5 / ก.ค. / 2562 : ข่าวสาร
เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต
เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562
25 / มี.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
รายงานการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. รายงานการประชุมเรื่องซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สพป.กทม.
14 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประเมินผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
สพป.กทม. แจ้งให้ผู้ปกครอง/ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมเอกสารการเรียนรู้พร้อมนำผู้เรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น 1 สพป.กทม.
13 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สพป.กทม. แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน
18 / ธ.ค. / 2561 : กลุ่มวัดผล ประเมินผล
เชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6)
สพป.กทม.เชิญประชุมผู้ปกครองที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Menu Web


<< มกราคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู