7 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
รายงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไตรมาสที่ 3
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2561
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2561
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สพป.กทม.
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
6 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
สถิติการให้บริการงานการเงิน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานการเงิน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มการเงิน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคลากรกลุ่มงานการเงิน
5 / ก.ค. / 2562 : การเงิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
5 / ก.ค. / 2562 : ข่าวสาร
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ประกาศเจตจำนงในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหนคร
5 / ก.ค. / 2562 : ข่าวสาร
เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต
เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562
25 / มี.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
รายงานการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. รายงานการประชุมเรื่องซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สพป.กทม.
14 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประเมินผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
สพป.กทม. แจ้งให้ผู้ปกครอง/ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมเอกสารการเรียนรู้พร้อมนำผู้เรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น 1 สพป.กทม.
13 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สพป.กทม. แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน
18 / ธ.ค. / 2561 : กลุ่มวัดผล ประเมินผล
เชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6)
สพป.กทม.เชิญประชุมผู้ปกครองที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
16 / พ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561
ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
12 / พ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561
สพป.กทม.แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
2 / พ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
24 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม. แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์จะเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
15 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Menu Web


<< สิงหาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน