16 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
การประขุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
8 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
สรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
8 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูลศรี สพป กรุงเทพมหานคร
5 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมโรงเรียน
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดรงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เลี้ยงขนฟูให้ดูดี) ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพญาไท
24 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรมโรงเรียน
การอบรมครูพี่เลี้ยงทางวิชาการ ผ่านระบบทางไกลฯ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือนmenu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู
 menu form
 
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน