สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2558  [ 11 / ม.ค. / 2559 ]
สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2558
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์  [ 10 / ม.ค. / 2559 ]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ขอประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
    หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องและการพิจารณา
    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายส่งเอกสารการขอย้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 26 / ก.ค. / 2559 ]
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งคำร้องขอย้ายถึง สพป.กทม. ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 8 / ก.ค. / 2559 ]
ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (๔๓.๒๓.๓๐.๐๔ ),อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๖.๐๐ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  [ 1 / ก.ค. / 2559 ]
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1-12 มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  [ 29 / มิ.ย. / 2559 ]
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯมารายงานเข้ารับการประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์์ในเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา"  [ 29 / มิ.ย. / 2559 ]
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559
8 / มิ.ย. / 2559
กิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ" โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เชิญชวนให้ครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแฟ้มสะสมผลงานฯ ได้ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2559
31 / พ.ค. / 2559
การใช้พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาได้วางแผนนำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นตามความสมัครใจ
31 / พ.ค. / 2559
การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริย์ การทหารและการสงคราม สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษานำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติตามความสมัครใจ
26 / พ.ค. / 2559
โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนทราบ หากโรงเรียนใดมีต้องการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แจ้งความต้องการไปที่ สพฐ. เพื่อประสานงานต่อไป


พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนวัดเจ้ามูล
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จรัญสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตามาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงการต่างประเทศ และได้กรุณาให้ข้อคิด
กิจกรรมบ้านอัจฉริยะจรรยา
โรงเรียนวัดเจ้ามูล วันที่ 6 มีนาคม 2558


    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

Menu Web


<< กรกฏาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน