แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540  [ 9 / ธ.ค. / 2559 ]
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540
    คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ.
    ประกาศจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    คู่มือการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
คู่มือการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
รายงานผลการดำนเินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์  [ 10 / ม.ค. / 2559 ]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ขอประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
    หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องและการพิจารณา
    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายส่งเอกสารการขอย้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)  [ 13 / ม.ค. / 2560 ]
หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560

  คุรุสภาขอเชอญชวนผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด  [ 11 / ม.ค. / 2560 ]
ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัล "ผลงานวิจัยหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560" รายละเอียดที่ http://www.ksp.or.th

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 30 / ธ.ค. / 2559 ]
สพป.กทม.ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560

  บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558  [ 29 / ธ.ค. / 2559 ]
สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

  บัญชี กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  [ 13 / ธ.ค. / 2559 ]
กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หอประชุมพญาไท อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
4 / ม.ค. / 2560
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”
2 / พ.ย. / 2559
การจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.กทม. ขอแจ้งรายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รดับเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้ศูนยแข่งขันหรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป
20 / ก.ย. / 2559
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 สพฐ. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
19 / ก.ย. / 2559
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สพฐ. ประกาศนโบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนวัดเจ้ามูล
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จรัญสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตามาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงการต่างประเทศ และได้กรุณาให้ข้อคิด


    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

Menu Web


<< มกราคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน