คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ.
    ประกาศจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    คู่มือการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
คู่มือการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
รายงานผลการดำนเินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์  [ 10 / ม.ค. / 2559 ]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ขอประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
    หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องและการพิจารณา
    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายส่งเอกสารการขอย้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559  [ 7 / ธ.ค. / 2559 ]
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และเข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส ถนนติวานนท์ หน้าสวนอุตสาหกรรมบางกระดี อำเภอเมือ

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559  [ 7 / ธ.ค. / 2559 ]
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559  [ 26 / พ.ย. / 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก และระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

  ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  [ 21 / พ.ย. / 2559 ]
สพป.กทม. จึงแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอย้าย และหรือโอนยื่นคำร้องขอย้ายหรือตัดโอนแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559

  เพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559  [ 14 / พ.ย. / 2559 ]
รายละเอียดเพิ่มเติม
2 / พ.ย. / 2559
การจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.กทม. ขอแจ้งรายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รดับเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้ศูนยแข่งขันหรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป
20 / ก.ย. / 2559
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 สพฐ. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
19 / ก.ย. / 2559
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สพฐ. ประกาศนโบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
8 / ก.ย. / 2559
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนวัดเจ้ามูล
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จรัญสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตามาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงการต่างประเทศ และได้กรุณาให้ข้อคิด


    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

Menu Web


<< ธันวาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน