สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2558  [ 11 / ม.ค. / 2559 ]
สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2558
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์  [ 10 / ม.ค. / 2559 ]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ขอประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
    หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องและการพิจารณา
    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายส่งเอกสารการขอย้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 392/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  [ 27 / ต.ค. / 2559 ]
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ราย

  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 391/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  [ 27 / ต.ค. / 2559 ]
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 11 ราย

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก  [ 22 / ต.ค. / 2559 ]
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สพป.กทม.

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สักัดสำนักงานเข  [ 21 / ต.ค. / 2559 ]
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559

  Update 19-10-59 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 18 / ต.ค. / 2559 ]
สถานที่รับรายงานตัวฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
20 / ก.ย. / 2559
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 สพฐ. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
19 / ก.ย. / 2559
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สพฐ. ประกาศนโบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
8 / ก.ย. / 2559
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
26 / ส.ค. / 2559
การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน ยื่นแบบสมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 15 กันยายน 2559


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนวัดเจ้ามูล
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จรัญสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตามาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงการต่างประเทศ และได้กรุณาให้ข้อคิด


    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

Menu Web


<< ตุลาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน