งานประชาสัมพันธ์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

อังคาร ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


 เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร / ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา        

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 (15 วันทำการ) นั้น

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูทราบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด และขอเรียนว่าคำร้องขอย้ายที่ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นั้น ไม่อนุญาตให้บันทึกเพิ่มเติมหรือขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ  ในคำร้องขอย้ายทุกกรณี ภายหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  ดังนี้

          - หนังสือนำส่งแจ้งการย้าย ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

          - หนังสือนำส่งแจ้งการย้าย ถึง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

           (1) ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูฯ   

           (2) รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบพิจารณาการย้ายข้าราชการครูฯ

           (3) ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

           - แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู

           - แบบบัญชีงบหน้าคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู

           - แบบบันทึกขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน

           - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/7996 ลงวันที่  25  ธันวาคม 2561

           - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559เข้าชม : 3168


งานประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกั 1 / ส.ค. / 2562
      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 31 / ก.ค. / 2562
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 30 / ก.ค. / 2562
      ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา 25 / ก.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 23 / ก.ค. / 2562
Menu Web


<< สิงหาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน