31 / มี.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
เปิดการใช้ระบบ Bkkp - E - Training
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
18 / มี.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
แจ้งการเรียกบบรจุและแต่งตั้งฯ บัญชีสอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1 ปี 2557 และบัญชีสอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รายงานตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
17 / มี.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนั
ทั้งนี้รายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.30 น.
9 / มี.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา
9 / มี.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรยนในสังกัดที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2559
4 / มี.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มีนาคม 2559
29 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
**เพิ่มเติม** การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
26 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
กำหนดการสอบข้อเขียน ณ โรงเรียนพญาไท ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
25 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง
15 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ 2559 สังกัดสำนั
แก้ไขประกาศหน้า 2
10 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านทับใหญ่ ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
10 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
10 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙
8 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
3 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอเชิญแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
สพฐ.ขอเชิญแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
25 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดออกแบบประกวดโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน"
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบประกวดโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน"
21 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
กำหนดการติว O-Net ทาง E.TV. ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
ตั้งแต่เวลา 14:00-15:00 น. และจะออกอากาศซ้ำในวันเดียวกันเวลา 19:00-20:00 น.
21 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบปัญหา
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบปัญหา
21 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู