10 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙
8 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
3 / ก.พ. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอเชิญแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
สพฐ.ขอเชิญแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
25 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดออกแบบประกวดโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน"
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบประกวดโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน"
21 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
กำหนดการติว O-Net ทาง E.TV. ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
ตั้งแต่เวลา 14:00-15:00 น. และจะออกอากาศซ้ำในวันเดียวกันเวลา 19:00-20:00 น.
21 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบปัญหา
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบปัญหา
21 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
15 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกอบรมการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน เรื่อง การพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
12 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.
12 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
8 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
6 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
สพป.กทม.รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
4 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net และ NT ปีการศึกษา 2558
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำรายการสื่อมัลติมีเดีย แบ่งเป็น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙"
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙" ให้โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนรับชมการออกอากาศ
2 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
27 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559
27 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
24 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานที่ว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559
23 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง สังกั
บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามบัญชีดังแนบท้ายประกาศ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู